nl
nl

POOTcast Actua

Ben je als dierenarts beter af in bij een corporate, of blijf je best bij een privé-praktijk?

*Spotify, Youtube, Google Podcasts, Apple Podcast

De laatste jaren zijn een aantal corporates onze wereld binnengestormd, denk maar aan Anicura of Evidensia om er twee te noemen. In de Verenigde Staten is dat proces al bezig sinds eind jaren 80. Deze maand verscheen er een interessante studie in de JAVMA die naging bij dierenartsen wat nu de voordelen en nadelen zijn van het werken bij een corporate of bij een privé-praktijk.

Corporates hebben natuurlijk het voordeel van schaal, waardoor ze betere werkomstandigheden kunnen aanbieden: vaste werkuren, betere ziekteverzekering, meer opleidingsmogelijkheden, misschien een hoger loon of algemeen een betere omkadering en mogelijkheden om door ge groeien. Daarbij komt nog dat bij een corporate mogelijks betere apparatuur aanwezig is, of dat bepaalde taken zoals administratie niet zelf gedaan hoeven worden.

Maar daarnaast bestaat er ook de perceptie dat je als werknemer bij zo’n corporate misschien ‘minder in de pap te brokken’ hebt, dat de cultuur minder familiair is, dat het langer duurt om bepaalde veranderingen te zien gebeuren, of dat de focus teveel ligt op het maken van winst.

Maar eigenlijk zijn dat allemaal veronderstellingen, en werd daar nooit onderzoek naar gedaan. En dat is wat deze groep mensen wel gedaan hebben onder dierenartsen in de Verenigde Staten. Zij ontwikkelden vragenlijsten die werden ingevuld door 896 dierenartsen.

En de resultaten zijn toch wel verrassend:

-dierenartsen die werkzaam waren bij een corporate gaven aan meer te kunnen genieten van voordelen zoals allerlei verzekeringen. Maar de mate van tevredenheid over deze voordelen wat niet hoger dan bij dierenartsen werkzaam in een privé-praktijk.

-dierenartsen werkzaam in een privé-praktijk toonden een hogere mate van tevredenheid voor volgende punten: de mogelijkheid om met nieuwe medicatie aan de slag te gaan of nieuwe toestellen te kopen, de tijd nodig om veranderingen door te voeren en de relatie tussen het management en de mensen die werkzaam zijn in de kliniek. Ze hadden meer het gevoel dat ze geapprecieerd werden als individu door het management, en dat ze gehoord werden. Ze waren positiever over de cultuur in de kliniek en over de mogelijkheid om gementored te worden.

-dierenartsen werkzaam in corporates gaven aan meer druk te voelen om omzet te draaien en meer klanten te zien.

-andere items die we eerder besproken als mogelijke voordelen van bij een corporate te werken, zoals betere werkuren of betere verloning, werden niet hoger gescoord door dierenartsen die er werkzaam zijn

Natuurlijk zijn dat Amerikaanse gegevens, en mogen we niet zomaar extrapoleren. Daarenboven zijn in Amerika andere corporates actief dan bij ons in Europa, wat vergelijking nog moeilijker maakt. Maar het zijn wel interessante gegevens die uitnodigen om hetzelfde in onze contreien te onderzoeken.

Kogan L.R. and Rishniw M. Differences in perceptions and satisfaction exist among veterinarians employed at corporate versus privately owned veterinary clinics. Journal of the American Veterinary Medical Association, doi.org/10.2460/javma.23.06.0326